пʼятниця, 23 жовтня 2020 р.

ТРУДНОЩІ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ


КЛАСИФІКАЦІЯ ПОМИЛОК, ЯКІ ПРИПУСКАЄ МОЛОДИЙ ПЕДАГОГ

 

ПРИПУЩЕНІ ПОМИЛКИ:

ЗМІСТ ПОМИЛОК

 

– взаємовідносини з учнями

Недостатня увага до обдарованих дітей, до невстигаючих; непосильні вимоги; невиваженість прийнятих рішень по відношенню до недисциплінованих учнів; невимогливість до учнів в намаганні завоювати «дешевий» авторитет; грубе відношення; намагання встановити контакт та взаєморозуміння шляхом скорочення відстані «вчитель-учень»; невпевненість у собі, в правильності поведінки в тій чи іншій ситуації; незнання психології дитячого віку;  нерозуміння причин того чи іншого вчинку  учнями; невиконання даних обіцянок; чрезмірна прискіпливість та суворість по відношенню до дітей; скарги на дітей батькам, класному керівнику, вчителям.

 

– взаємовідносини з вчителями

Неповага до досвіду та мудрості старших; безтактність у спілкуванні зі   старшими; намагання  відокремитись, щоб не приймати участь в житті колективу; невдячність за допомогу, яку надає вчитель; обговорення вчителів «за очі» або разом з дітьми.

 

– взаємовідносини молодих вчителів поміж собою

Необ’єктивна оцінка результатів роботи своїх колег; відсутність критики до поведінки товаришів; невимогливість один до одного; невміння подолати  відносини, які склались   в студентському оточенні при звертанні.

 

– недостатній рівень вихованості та загальної культури молодого вчителя

Намагання перекласти доручену справу на іншого; невиконання прямих обов’язків; відсутність ініціативи та творчого початку в роботі; недисциплінованість; порушення норм та правил етикету.

 

– недостатня загальна та «технічна» підготовка молодого вчителя до самостійної роботи

Недостатні знання предмету та методики викладання; невміння управляти своїм станом; відсутність навичок спілкування; невідпрацьована дикція, жести, міміка, рух; невміння правильно  діяти в різних ситуаціях; повільна реакція, заторможеність на уроці.

 

– переоцінка вчителем-початківцем своїх сил та можливостей

Самовпевненість та зверхність, яка виявляється у неприйнятті порад, рекомендацій вчителів; формальне відношення до виконання своїх обов’язків; категоричність суджень.

 

ПОМИЛКИ, ДОПУЩЕНІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

ВАДИ І ПОМИЛКИ

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Пояснюючи навчальний матеріал, вчитель спрямовує погляд на стіни, поверх голів учнів або за вікно

Намагайтесь тримати в полі свого зору всіх учнів, непомітно переводячи погляд з одного на іншого; намагайтесь по їхніх очах визначити, як вони сприймають зміст вашої розповіді

Допускає мовні огріхи: русизм, неправильне вживання наголосів

Готуючись до уроку, перевіряйте за допомогою словника правильність вживання тих чи інших мовних форм. На берегах свого робочого зошита записуйте найбільш складні слова, проставляйте наголоси, робіть підкреслення червоним чорнилом, тренуйтесь удома у вимові окремих слів, виразів

Використовує складні наукові терміни, запозичені з іноземних мов, незрозумілі слова

Уникайте насичення мови іноземними словами, складними науковими термінами. Завжди намагайтесь відшукувати рівнозначне слово чи вираз рідною мовою. У тих випадках, коли певний термін або слово не має точного відповідника в рідній мові, зупиніться на поясненні етимології цього слова, запишіть його на дошці, а учні нехай зафіксують у своїх словниках або робочих зошитах

Під час самостійної роботи учнів вчитель на перші прохання про допомогу «бігає» по класу, вистукуючи підборами або намагається ходити навшпиньках

Привчайте учнів до самостійного виконання  завдань. Подбайте про взуття, яке б не стукотіло і не привертало до себе уваги. По класу ходіть поважно, впевнено

Учитель пише на дошці нерозбірливо, спотворюючи букви. Витирає лише частину дошки, залишаючи уривки попередніх записів

Перш ніж писати на дошці, слід повністю стерти непотрібне. Відновіть уміння чітко, правильно писати літери

Намагається перевірити як учні зрозуміли навчальний матеріал, з’ясовуючи, у кого з них і які виникли запитання.

Необхідно з'ясувати ступінь усвідомлення суті вивченого, запропонувавши учням проблемне завдання

Викликає учня, а потім ставить йому запитання

Запитання треба ставити всьому класу, а потім пропонувати певному учневі відповісти на нього

Зосереджує увагу на помилках учнів, дорікає їм, що часто  стає причиною негативного ставлення до нього вихованців

Насамперед відзначайте успіхи (навіть найменші) в навчанні кожного учня, заохочуйте за старанність, всіляко формуйте у вихованців віру у власні сили і можливості

Розпочавши виконання самостійних завдань, учні запитують учителя щодо порядку дій, способів роботи

Перш ніж залучити учнів до виконання самостійної роботи, необхідно озброїти їх раціональними способами дій, виходячи зі змісту завдання, допомогти зорієнтуватися щодо послідовності навчальних операцій

Під час самостійної діяльності частина учнів за найменших утруднень звертається до вчителя за допомогою, яку він спішить надати

Не варто кидатися з допомогою, коли йдеться про дріб’язкові речі. Адже це не сприяє розвитку розумових здібностей і можливостей, формуванню вмінь самостійної навчальної діяльності. Хай школярі привчаються власними зусиллями долати труднощі

Пояснюючи навчальний матеріал, учитель робить записи на дошці, при цьому затуляє їх собою

Потрібно намагатися стояти праворуч від дошки, а також час від часу відступати, щоб учні могли добре бачити написане на ній

Розміщуючи таблиці або картки на дошці, вчитель затуляє частину ілюстративного матеріалу. Коли на дошці треба щось написати, відшукує місце між таблицями

Карти і великі таблиці треба вішати праворуч або ліворуч від дошки на спеціальних планках, залишаючи її вільною для записів. Працюючи з картою або таблицею, користуйтесь указкою, а самі ставайте збоку

Оцінюючи якість знань, нечітко формулює запитання

Вузлові запитання для перевірки знань, умінь та навичок ретельно готуйте до уроку, дбайте, щоб вони спонукали школярів до роздумів, сприяли активізації мислення

Під час перевірки знань віддає перевагу спілкуванню лише з одним-двома учнями, не контролюючи діяльність інших

Постійно привчайтеся розподіляти увагу. Це дасть вам змогу уважно слухати відповіді вихованців, водночас контролюючи тих, хто виконує завдання біля дошки, бачити всіх учнів. Якщо відчуваєте утруднення, удавайтеся  до спеціальних вправ

Під час пояснення нового матеріалу окремі учні починають розмовляти, до них приєднуються інші. Але вчитель продовжує розповідь

Намагайтесь помічати найменші порушення поведінки окремими учнями, не даючи можливості залучитися до цього процесу іншим. Зробіть паузу, уважно подивіться на недисциплінованого учня, висловіть мімікою, жестом своє невдоволення. Аналізуйте зміст і методи роботи: якщо учні втратили інтерес до вашої розповіді, треба шукати інші засоби викладу матеріалу

Учитель, вислухавши відповідь учня, оцінює її не аргументуючи. На запитання учня: «А чому низький бал?» – відповідає: «Бо ти знаєш цей матеріал недостатньо»

Намагайтеся завжди аналізувати відповіді, підкреслюючи позитивне і вказуючи на помилки. Можна також спонукати учня до самоаналізу

Оцінює учнів виходячи з особистого ставлення до них

Будьте об’єктивні в оцінюванні знань – не виявляйте власних симпатій чи антипатій. Це призводить до втрати вчителем авторитету

Учитель під тиском батьків або учнів іноді змінює раніше виставлені бали, особливо застосовуючи «поурочні бали»

Виявляйте твердість і послідовність, оцінюючи знання школярів. Якщо припустилися помилки, у присутності учнів проаналізуйте ситуацію, вибачтесь і поставте інший бал

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар