Річний план


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ЗОШ №84

________  З.В. Діденко
«____»___________ 2019 р
ПОГОДЖУЮ:
Керівник РМЦ
практичних психологів та соціальних педагогів
________ С.М. Бородай
«____»____________ 2019 р.
РІЧНИЙ ПЛАН *
роботи практичного психолога
Лізвінського Віталія Леонідовича
(прізвище, ім'я, по батькові )
Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №84
(назва закладу освіти)
                                                                                
на 2019 -2020 навчальний рік


ВСТУП

Склад психологічної служби закладу освіти.
1.     Практичний психолог - Лізвінський Віталій Леонідович.
2.     Соціальний педагог – Младенова Людмила Петрівна.
Нормативне забезпечення.
Діяльність практичного психолога ґрунтується на «Положенні про психологічну службу у системі освіти України» (згідно наказу МОН України від 22.05.2018 р. №509); листа МОН України від 18.07. 2019 р.  № 1/9-462 «Про пріоритетні напрями психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 навчальний рік; листа МОН України від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»
І. Аналітична частина
Досягненнями минулого навчального року можна вважати такі результати:
-       забезпечено комплексну діагностику сфер розвитку учнів;
-       забезпечено психологічну підтримку учням та батькам «вимушених переселенців» та учасників «АТО»;
-       забезпечено психологічний супровід виховного процесу з питань профілактики негативних явищ в учнівському колективі: проявів насилля, правопорушень, шкідливих звичок, суїциду тощо;
-       здійснено психологічний супровід вчителів у період атестації;
-       забезпечено психологічну просвіту батьків;
-       удосконалено роботу з профілактики і усунення факторів негативного впливу інформативного простору на особистісний розвиток учнів;
Діяльність практичного психолога відповідає вимогам, котрі зазначені у Положенні про психологічну службу школи та функціональних обов’язків на 2019-2020 навчальний рік.
Діяльність була спрямована на виконання наступних завдань: психологічна просвіта педагогічного колективу, учнів, батьків. Психологічна профілактика, своєчасне попередження відхилень у становленні особистості, труднощів у міжособистісних стосунках, розв’язання конфліктів. Надання психолого-педагогічної допомоги дітям та батькам дітей вимушених переселенців та тим які перебувають у кризовій ситуації. Консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань виховання дітей, підлітків, створення сприятливих психологічних умов для їхнього  розвитку, та з особистих питань.
Протягом навчального року не виникало проблемних ситуацій, які б заважали виконанню функціональних обов’язків. Створено необхідні умови для продуктивної праці.
ІІ. Цілепокладаюча частина
Мета психологічної служби: психологічний супровід навчально - виховного процесу у формуванні та вдосконалення професійної компетентності педагогічного та учнівського колективів на засадах акмеології.
Задачі:
                    Підвищення рівня психологічних знань учнівського та педагогічного колективів, через виступи на педагогічних семінарах та нарадах, проведення розвивальних занять, міні тренінгів,  діагностування , консультування.
                    Забезпечення комплексної діагностики дітей до навчання у школі, створення сприятливих умов адаптації дитини.
                    Створення сприятливого психологічного клімату в учнівському та педагогічному колективах, розвиваючи критичного мислення,  профілактика конфліктів.
                    Підвищення рівня толерантності педагогічного та учнівського колективів до учнів та батьків «вимушених переселенців».
                    Здійснення постійної  роботи з профілактики і усунення факторів негативного впливу інформативного простору на особистісний розвиток учня.
                    Забезпечення психологічного супроводу виховного процесу з питань профілактики негативних явищ в учнівському колективі: проявів насилля, правопорушень, шкідливих звичок, суїциду тощо.
                    Здійснення психологічного супроводу вчителів у період атестації.
Запит адміністрації закладу освіти:
Науково-методична тема «Втілення принципів акмеологічної освіти в практику навчання  та виховання учнів з метою реалізації змістовних ліній Концепції Нової української школи».
Вибір теми здійснено у відповідності до науково-методичної теми школи на 2015-2020 роки є: «Акмеологічний підхід до організації освітнього процесу, як передумова реалізації нових Державних стандартів освіти та розвитку творчого потенціалу педколектива».
ІІІ. Змістова частина
ВЕРЕСЕНЬ

Діагностика

Профілактика
Корекція
Консультування
Просвіта
Інше (Організаційно-методична робота. Зв’язки з громадськістю)
Школа І ступеня
·       спостереження за мікрокліматом у класних колективах, стилем спілкування учнів з учителем та один з одним під час уроків (відвідування уроків) та в позаурочний час;
·       ввивчення рівнів вихованості учнів 1-4 класів;
·       виявлення дітей «групи ризику».
·      профілактичні бесіди-консультації з учителями, що працюють у 1-класах про індивідуальні особливості першокласників

·      корекційно-розвивальні заняття з новоприбулими учнями, в яких спостерігаються труднощі в адаптації до нового класного колективу, школи.
·       консультування педагогів та батьків учнів перших класів з питань адаптації;
·       консультування педагогів, батьків новоприбулих учнів, та в разі потреби, самих новоприбулих учнів.
·       Консультування «молодих педагогів».
·       «Ваша дитина пішла до школи», «Увага – адаптація!» - поради батькам (в інформаційному куточку, та в блозі психолога «Крок до успіху»)

·       складання плану роботи психологічної служби на 2019-2020 н.р.
·       оновлення банку даних учнів ЗНЗ;
·       підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів;
·       оформлення інформаційних куточків для батьків;
·       розробка рекомендацій батькам молодших школярів для покращення адаптаційного періоду самоосвіта, ознайомлення з психологічною та методичною літературою;
·       участь у роботі шкільної атестаційної комісії
Школа ІІ ступеня
·       спостереження за поведінкою учнів п’ятих класів та новоприбулими учнями;
·       індивідуальна діагностика за потребою;
·       вивчення рівнів вихованості учнів 5-9 класів.
·      профілактичні бесіди-консультації з учителями, що працюють у 5-х класах про індивідуальні особливості п’ятикласників;

·       корекційно-розвивальні заняття з новоприбулими учнями, в яких спостерігаються труднощі в адаптації до нового класного колективу, школи.
·       індивідуальне та групове консультування педагогів та батьків учнів п’ятих класів з питань адаптації;
·       проведення «годин психолога»;
·       виступи на виховних годинах.
·       Семінар-практикум для дітей залучених до роботи  шкільної служби порозуміння «Медіатор: роль, вимоги, функції»
Школа ІІІ ступеня
·       вивчення рівнів вихованості учнів 10-11 класів;
·       спостереження за поведінкою учнів десятих класів та новоприбулими учнями;
·       індивідуальна діагностика за потребою.
·      профілактичні бесіди-консультації з учителями 10-х класів про індивідуальні особливості десятикласників;

·       корекційно-розвивальні заняття з новоприбулими учнями, в яких спостерігаються труднощі в адаптації до нового класного колективу, школи.
·       індивідуальне та групове консультування старшокласників за запитом
·       проведення «годин психолога»;
·       виступи на виховних годинах.
·       Семінар-практикум для дітей залучених до роботи  шкільної служби порозуміння «Медіатор: роль, вимоги, функції»
ЖОВТЕНЬ

Діагностика
Профілактика
Корекція
Консультації
Просвіта
Інше (Організаційно-методична робота. Зв’язки з громадськістю)
Школа І ступеня
·       індивідуальна та групова діагностика за потребою, за запитом
·       дослідження адаптивного періоду учнів 1-го класу, (спостереження).
·       анкетування батьків учнів 1-4 класів «Вплив ЗМІ на розвиток підростаючого покоління»;
·       діагностика ціннісного ставлення і орієнтирів особистості (4 класи)
·      проведення «годин психолога»;
·      профілактичні бесіди з учнями про вплив ЗМІ на свідомість дитини.·       корекційно-розвивальні заняття з учнями 1-х класів, в яких спостерігаються труднощі в адаптації до класного колективу, школи ;
·   корекційно-розвивальна робота за результатами діагностик;

·      консультування педагогів з питань психологічних основ інклюзивної освіти.
·      консультування педагогів з питань попередження шкідливих звичок серед учнівської молоді.
·      проведення «годин психолога»;
·      «Роль сім’ї у розвитку дитини» (інформація для стенду).
·      підготовка психодіагностичного інструментарію;
·      підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів;
·      підготовка до проведення виховних годин, навчальних занять, «годин психолога»;
·      участь у навчально-методичних семінарах;
·      участь у засіданні методичного об’єднання практичних психологів;
·      самоосвіта, ознайомлення з психологічною та методичною літературою;
·      участь у роботі Ради профілактики правопорушень;
·      оформлення інформаційних куточків психолога;
·      складання індивідуальних карток дітей «групи ризику»;
·      розробка рекомендацій щодо роботи з дітьми із високим рівнем дезадаптації;
·      складання аналітичних довідок за результатами проведених діагностичних досліджень
·      психолого-педагогічний консиліум «Психологічна адаптація учнів 5-х класів до нових умов навчання у середній ланці»;

Школа ІІ ступеня
·       дослідження адаптивного періоду учнів 5-го класу (спостереження).
·      анкетування батьків учнів 5-9 класів «Вплив ЗМІ на розвиток підростаючого покоління»:
·      моніторинг рівня навчаємості (7, 8 класи);
·      діагностика ціннісного ставлення і орієнтирів особистості (5-9 класи);
·      виявлення суїцидальної поведінки (учні 7-9 класів).
·      профілактичні бесіди з учнями про вплив ЗМІ на свідомість дитини.
·      проведення профілактичних бесід з учнями щодо попередження шкідливих звичок (куріння, п’янство, вживання психоактивних речовин), що призводять до девіантної поведінки.
·      участь у роботі Ради профілактики;
·      заняття з учнями 5-7 класів «Протидія булінгу в дитячому середовищі».
·      корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями 5 класів, які мають труднощі в адаптації;
·   корекційно-розвивальна робота за результатами діагностик;

·      консультування «Про причини труднощів адаптації п’яткласників і шляхи взаємодії в їх подоланні» (вчителі та батьки учнів 5 класів, за запитом);
·      консультування  класних керівників та батьків учнів за результатами проведених досліджень;
·      консультування педагогів з питань психологічних основ інклюзивної освіти
·      консультування педагогів з питань попередження шкідливих звичок серед учнівської молоді.
·      проведення «годин психолога»;
·      проведення психолого-педагогічного семінару для вчителів, які викладають у п’ятих класах, з питань адаптації учнів до нових умов навчання;
·      лекція для учнів 5-9 класів «Обізнаність учнів із статутними нормами своїми правами та обов’язками»;
·      Семінар-практикум для дітей залучених до роботи  шкільної служби порозуміння «Шляхи профілактики та подолання конфліктів у навчальному середовищі»
Школа ІІІ ступеня
·      поглиблене вивчення психологічних особливостей проблемних учнів, визначення причин труднощів, які вони переживають;
·      анкетування батьків учнів 10-11 класів «Вплив ЗМІ на розвиток підростаючого покоління»;
·      діагностика ціннісного ставлення і орієнтирів особистості (10-11 класи)
·      виявлення суїцидальної поведінки (учні 10-11 класів).
·      профілактичні бесіди з учнями про вплив ЗМІ на свідомість дитини.
·      проведення профілактичних бесід з учнями щодо попередження негативних проявів в учнівських колективах (куріння, п’янство, вживання психоактивних речовин), що призводить до девіантної поведінки.
·      участь у роботі Ради профілактики;
·      заняття з учнями 9-11 класів «Протидія булінгу в дитячому середовищі».
·      корекційно-розвивальна робота за результатами діагностики;
·      розвивальна робота (тренінги) з учнями, які беруть участь у предметних олімпіадах, з метою формування впевненості та профілактики перевантаження і стресів
·      консультування учнів, які беруть участь у предметних олімпіадах;
·      консультування педагогів з питань психологічних основ інклюзивної освіти;
·      індивідуальне та групове консультування педагогів, батьків, старшокласників за запитом
·      проведення «годин психолога»;
·      виступи на виховних годинах;
·      лекція для учнів 10-11 класів «Обізнаність учнів із статутними нормами своїми правами та обов’язками»;
·      Семінар-практикум для дітей залучених до роботи  шкільної служби порозуміння «Шляхи профілактики та подолання конфліктів у навчальному середовищі»
ЛИСТОПАД

Діагностика
Профілактика
Корекція
Консультації

Просвіта
Інше (Організаційно-методична робота. Зв’язки з громадськістю)
Школа І ступеня
·      діагностика проблем, які пов’язані зі шкільною неуспішністю (учні
2-4 класів);
·      проведення діагностичного мінімуму для учнів 1-х класів - проективна методика «Мій клас»;
·      анкетування до Всесвітнього дня боротьби з насильством в сім’ї;
·      діагностика емоційного стану «внутрішніх мігрантів»
·       індивідуальна та групова діагностика за потребою, за запитом
·      проведення «годин психолога»;
·      проведення профілактичних бесід з учнями «Ознаки булінгу», «Правова відповідальність за булінг».
·      індивідуальна та групова корекційно-розвивальна робота з метою подолання проблем які пов’язані з шкільною неуспішністю (учні 2-4 класів)
·      корекційно-розвивальна робота з метою полегшення адаптації до школи (учні 1 класів, в яких спостерігаються труднощі в адаптації)
·      консультування батьків з питань попередження агресивної поведінки та жорстокості дітей;
·      бесіди з вчителями про форми профілактичної роботи, спрямованої на подолання насильства серед дітей, конфліктів у педагогічній практиці;
·      індивідуальне та групове консультування учнів, педагогів та батьків за потребою, за запитом

·      проведення «годин психолога»;
·      виступи на виховних годинах;
·      оформлення інформаційного куточку «Стоп насиллю»;
·      Розміщення інформації «Ознаки булінгу» в блог психолога «Крок до успіху».

·      підготовка психодіагностичного інструментарію;
·      підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів;
·      підготовка до проведення виховних годин, навчальних занять, «годин психолога»;
·      участь у навчально-методичних семінарах;
·      участь у засіданні методичного об’єднання практичних психологів;
·      самоосвіта, ознайомлення з психологічною та методичною літературою;
·      участь у роботі Ради профілактики правопорушень;
·      оформлення інформаційних куточків психолога;
·      ведення індивідуальних карток дітей «групи ризику»;
·      складання аналітичних довідок за результатами проведених діагностичних досліджень;
·      психолого-педагогічний консиліум «Психологічна адаптація учнів 1-х класів в умовах змін організації освітнього простору»;

Школа ІІ ступеня
·      дослідження з метою  виявлення дітей «групи ризику», проблемних та важковиховуваних учнів;
·      виявлення дітей, які мають низький рівень адаптації до нових умов навчання в середній ланці школи (учні 5 класів)
·      анкетування до Всесвітнього дня боротьби з насильством в сім’ї;
·      анкетування учнів 9 класів з питань торгівлі людьми;
·      діагностика емоційного стану «внутрішніх мігрантів»
·      проведення «годин психолога»;
·       проведення профілактичних бесід з учнями «Ознаки булінгу», «Правова відповідальність за булінг»,  «Проблема торгівлі людьми в Україніта світі».
·      корекційно-відновлювальна робота з дітьми, які мають низький рівень адаптованості, з метою формування адекватних способів поведінки (учні 5 класів);
·      корекційно-відновлювальна робота з учнями з девіантною поведінкою
·      консультування батьків з питань агресивної поведінки та жорстокості дітей;
·      бесіди з вчителями про форми профілактичної роботи, спрямованої на подолання насильства серед дітей;
·      індивідуальне та групове консультування учнів, педагогів та батьків за потребою, за запитом
·      знайомство учнів 8-9 класів з поняттям «Професійно важливі якості»;
·      заняття з учнями «Зняття стресового стану (за запитом класних керівників)
·      проведення «годин психолога»;
·       перегляд відео фільму «Станція призначення – життя»;
·      оформлення інформаційного куточку «Стоп насиллю»;
·      розміщення інформації «Ознаки булінгу» в блог психолога «Крок до успіху».
·      Семінар-практикум для дітей залучених до роботи  шкільної служби порозуміння «Базові практичні навички медіації. Техніка кола»

Школа ІІІ ступеня
·      анкетування до Всесвітнього дня боротьби з насильством в сім’ї;
·      анкетування учнів з питань торгівлі людьми;
·      діагностика емоційного стану «внутрішніх мігрантів»;
·      індивідуальна та групова діагностика за потребою, за запитом.
·      проведення «годин психолога»;
·       проведення профілактичних бесід з учнями «Ознаки булінгу», «Правова відповідальність за булінг»,  «Проблема торгівлі людьми в Україніта світі».
·      корекційно-розвивальна робота за результатами діагностики;
·      розвивальна робота (тренінги) з учнями, які беруть участь у предметних олімпіадах, з метою формування впевненості та профілактики перевантаження і стресів
·      консультування учнів, які беруть участь у предметних олімпіадах;
·      консультування педагогів з питань участі в конкурсі «Вчитель року»;
·       індивідуальні та групові консультації педагогів, батьків, старшокласників за запитом
·      знайомство учнів 10-11 класів з поняттям «Професійно важливі якості»;
·      заняття з учнями «Зняття стресового стану (за запитом класних керівників)
·      проведення «годин психолога»;
·      оформлення інформаційного куточку «Стоп насиллю».
·      розміщення інформації «Ознаки булінгу» в блог психолога «Крок до успіху».
·      розміщення інформації «Торгівля людьми» » в блог психолога «Крок до успіху».
·      Семінар-практикум для дітей залучених до роботи  шкільної служби порозуміння «Базові практичні навички медіації. Техніка кола»
ГРУДЕНЬ

Діагностика
Профілактика
Корекція
Консультації
Просвіта
Інше (Організаційно-методична робота. Зв’язки з громадськістю)
Школа І ступеня
·      діагностика «Сімейні цінності»;
·      індивідуальна та групова діагностика за потребою, за запитом
·      проведення «годин психолога»;
·      оформлення інформаційного куточка «Права дітей».
·      оформлення інформаційного куточка «Сімейні цінності: традиції та сучасність».

·      корекційно-розвивальна робота за результатами діагностик
·      консультації з педагогами про форми профілактичної роботи, спрямованої на подолання насильства серед дітей, конфліктів у педагогічній практиці;індивідуальне та групове консультування учнів, педагогів та батьків за потребою, за запитом
·      проведення «годин психолога»;
·   виступи на батьківських зборах, педагогічних радах, нарадах, семінарах з питань захисту прав дітей
·           підготовка психодіагностичного, корекційно -розвивального інструментарію;
·      підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів;
·      підготовка до проведення виховних годин, навчальних занять, «годин психолога»;
·      участь у навчально-методичних семінарах;
·      участь у засіданні методичного об’єднання практичних психологів;
·      самоосвіта, ознайомлення з психологічною та методичною літературою;
·      участь у роботі Ради профілактики правопорушень;
·      оформлення інформаційних куточків психолога;
·      ведення індивідуальних карток дітей «групи ризику»;
·      складання аналітичних довідок за результатами проведених діагностичних досліджень;
·      складання статистичного та аналітичного звітів про виконану роботу в І семестрі;
·      підготовка та проведення семінара-практикуму «Емоційний інтелект як передумова розвитку особистості педагога в умовах НУШ»..
Школа ІІ ступеня
·      профорієнтаційні дослідження (учні 9 класів);
·      анкетування «Що Ви знаєте про СНІД?», Відношення молоді до наркотиків. (8-9 класи);
·      діагностика «Сімейні цінності»;
·      індивідуальна та групова діагностика за потребою, за запитом.
·      проведення «годин психолога»;
·      участь у проведенні тематичних тижнів «За здоровий спосіб життя»;
·      оформлення інформаційного куточка «Сімейні цінності: традиції та сучасність».

·      корекційно-відновлювальна та розвивальна робота за запитом
·      консультування учнів, педагогів, батьків з питань професійного самовизначення;
·      консультування педагогів з питань покращення психологічного клімату класного колективу;
·      консультування педагогів з питань психологічних аспектів національно-патріотичного виховання;
·      індивідуальне та групове консультування учнів, педагогів та батьків за потребою, за запитом
·      проведення «годин психолога»;
·       виступи на батьківських зборах, педагогічних радах, нарадах, семінарах з питань захисту прав дітей
Школа ІІІ ступеня
·      профорієнтаційні дослідження, анкетування «Чи подобається вам предмет?» (учні 10 класу);
·      анкетування «Що Ви знаєте про СНІД?», Відношення молоді до наркотиків;
·      діагностика «Сімейні цінності»
·      індивідуальна та групова діагностика за потребою, за запитом
·      участь у проведенні тематичних тижнів «За здоровий спосіб життя»;
·      оформлення інформаційного куточка «Сімейні цінності: традиції та сучасність».

·      корекційно-розвивальна робота за результатами діагностики;
·       розвивальна робота (тренінги) з учнями, які беруть участь у предметних олімпіадах, з метою формування впевненості та профілактики перевантаження і стресів;
·      корекційна робота (методика самодіагностування) щодо вибору професії.
·      консультування учнів з питань професійного самовизначення;
·      консультування учнів, які беруть участь у предметних олімпіадах;
·      консультування педагогів з питань психологічних аспектів національно-патріотичного виховання;
·      індивідуальні та групові консультації педагогів, батьків, старшокласників за запитом
·      проведення «годин психолога»;
·      інформаційний лекторій «Молодь за здоровий спосіб життя»;
·      заняття з учнями за проектом «Захисти себе від ВІЛ»;
·      інформаційно-просвітницька акція до Всесвітнього Дня боротьби проти СНІДу (1 грудня);
·      масові заходи в рамках акції «16 днів проти насильства» (25 листопада-10 грудня)
СІЧЕНЬ

Діагностика
Профілактика
Корекція
Консультації

Просвіта
Інше (Організаційно-методична робота. Зв’язки з громадськістю)
Школа І ступеня
·      діагностика проблем, які пов’язані з шкільною неуспішністю (учні
2-4 класів);
·      індивідуальна та групова діагностика за потребою, за запитом
·      проведення «годин психолога»;

·      індивідуальна та групова корекційно-розвивальна робота з метою подолання проблем які пов’язані з шкільною неуспішністю (учні
2-4 класів)
·      індивідуальне та групове консультування учнів, педагогів та батьків за потребою, за запитом;
·      консультування батьків майбутніх першокласників.
(за запитом)
·        проведення годин психолога;
·        виступи перед учнями на тему ««Як протистояти тиску з боку однолітків»

·      підготовка психодіагностичного, корекційно-розвивального інструментарію;
·      підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів;
·      підготовка до проведення виховних годин, навчальних занять, «годин психолога»;
·      участь у навчально-методичних семінарах;
·      участь у засіданні методичного об’єднання практичних психологів;
·      самоосвіта, ознайомлення з психологічною та методичною літературою;
·      оформлення інформаційних куточків психолога;
·      ведення індивідуальних карток дітей «групи ризику»;
·      складання аналітичних довідок за результатами проведених діагностичних досліджень;
·      Підготовка до відкриття «Школи майбутніх першокласників»;

Школа ІІ ступеня
·      профорієнтаційні дослідження – анкетування «Карта інтересів» А.Є. Голомшток (учні 9 класів);
·      дослідження особливостей формування особистості обдарованих дітей;
·      індивідуальна та групова діагностика за потребою, за запитом.
·      проведення «годин психолога»;
·      оформлення інформаційного куточка, блогу психолога  «Поради психолога: як знайти професію на все життя».
·      участь у роботі Ради профілактики правопорушень;

·      корекційно-відновлювальна робота з дітьми «групи ризику», допомога в кризових ситуаціях;
·      розвивальна робота з обдарованими дітьми для формування нормальної адаптації в соціумі;
·      розвивальна робота з учнями з метою професійної орієнтації;
·      корекційно-розвивальна робота за результатами діагностики
·      консультування учнів з питань  самовиховання, професійного самовизначення;
·      консультування педагогів та батьків з питань  професійного самовизначення підлітків;
·       консультування  батьків з питань запобігання неуспішності, пропусків занять без поважних причин, запобігання шкідливим звичкам
·      проведення «годин психолога»;
·      виступи перед учнями на теми: «Як стати успішним лідером», «Як протистояти тиску з боку однолітків»;
·      Тренінг для дітей залучених до роботи у шкільній службі порозуміння «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Конфлікти в навчальному середовищі»

Школа ІІІ ступеня
·      профорієнтаційні дослідження - анкетування «Карта інтересів» А.Є. Голомшток (учні 11 класу);
·      індивідуальна та групова діагностика за потребою, за запитом
·      діагностування вчителів які атестуються, з метою складання «Методика вивчення індивідуального стиля педагогічної діяльності вчителя»
·      проведення «годин психолога»;
·      оформлення інформаційного куточка, блогу психолога  «Поради психолога: як знайти професію на все життя».
·      участь у роботі Ради профілактики правопорушень;

·      проведення «годин психолога»;
·      корекційно-розвивальна робота за результатами діагностики;
·      розвивальна робота (тренінги) з учнями, які беруть участь у предметних олімпіадах, з метою формування впевненості та профілактики перевантаження і стресів;
·      розвивальна робота з учнями з метою професійної орієнтації.
·      консультування учнів, педагогів, батьків з питань професійного самовизначення;
·      консультування учнів, які беруть участь у предметних олімпіадах;
·      індивідуальне та групове консультування педагогів, батьків старшокласників за запитом;
·      консультування вчителів, що атестуються.
·      проведення «годин психолога»;
·      виступи на батьківських зборах з питань професійного самовизначення;
·      оформлення інформаційного куточка «Поради психолога: як знайти професію на все життя».
·      Тренінг для дітей залучених до роботи у шкільній службі порозуміння «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Конфлікти в навчальному середовищі»

ЛЮТИЙ

Діагностика
Профілактика
Корекція
Консультації

Просвіта
Інше (Організаційно-методична робота. Зв’язки з громадськістю)
Школа І ступеня
·      проведення дослідження міжособистісних взаємин дітей у колективах ровесників для з’ясування і усунення причин їх порушень;
·      індивідуальна та групова діагностика за потребою, за запитом

·      проведення «годин психолога»;
·      оформлення інформаційного куточка, блогу психолога  «Правила безпечного спілкування».
·      корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями, в яких виявлено проблеми міжособистісних взаємин;
·      індивідуальні консультації з батьками, які неналежним чином виконують свої батьківські обов’язки.
·      консультування педагогів з питань удосконалення міжособистісних стосунків учнів, покращення психологічного клімату класного колективу;
·      індивідуальне та групове консультування учнів, педагогів та батьків за потребою, за запитом
·      проведення «годин психолога»;
·      психологічні уроки «Вчимося спілкуватися».
·      підготовка психодіагностичного та корекційно-розвивального інструментарію;
·      підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів;
·      підготовка до проведення виховних годин, навчальних занять, «годин психолога»;
·      участь у навчально-методичних семінарах;
·      участь у засіданні методичного об’єднання практичних психологів;
·      самоосвіта, ознайомлення з психологічною та методичною літературою;
·      участь у роботі Ради профілактики правопорушень;
·      оформлення інформаційних куточків психолога;
·      ведення індивідуальних карток дітей «групи ризику»;
·      складання аналітичних довідок за результатами проведених діагностичних досліджень;

Школа ІІ ступеня
·      дослідження мотивів професійної діяльності учнів 9 класів, співвідношення інтересі, потреб з можливостями учнів;
·      визначення освітніх потреб випускників 9 класів;
·      виявлення комунікативних та організаторських нахилів учнів 9 класів (методика КОС)
·      проведення «годин психолога»;
·      оформлення інформаційного куточка, блогу психолога  «Правила безпечного спілкування».
·      Семінар-практикум «Запобігання насильства над дітьми»
·      проведення «годин психолога»;
·      розвивальна робота (тренінги) з учнями з метою формування впевненості та профілактики стресів перед іспитами;
·      розвивальна робота з учнями з метою професійної орієнтації;
·      корекційно-розвивальна робота за результатами діагностики
·      індивідуальне та групове консультування учнів, педагогів та батьків за потребою, за запитом;
·      консультації учнів випускних класів з проблеми вибору професії.
·      проведення «годин психолога»;
·      індивідуальні бесіди для батьків учнів випускних класів з питань здобуття повної середньої освіти або  працевлаштування. (за запитом)
Школа ІІІ ступеня
·      дослідження ціннісних орієнтацій старшокласників (10 клас);
·      дослідження рівня психологічної культури (11 клас)
·      індивідуальна та групова діагностика за потребою, за запитом
·      проведення «годин психолога»;
·      оформлення інформаційного куточка, блогу психолога  «Правила безпечного спілкування».
·      Семінар-практикум «Запобігання насильства над дітьми»
·      проведення «годин психолога»;
·      тренінгові заняття з учнями з метою розвитку емоцій та почуттів, формування ціннісних орієнтацій;
·      розвивальна робота (тренінги) з учнями з метою формування впевненості та профілактики стресів перед іспитами;
·      розвивальна робота з учнями з метою професійної орієнтації;
·      корекційно-розвивальна робота за результатами діагностики
·      консультування учнів, педагогів, батьків з питань професійного самовизначення;
·      індивідуальне та групове консультування старшокласників за запитом
·      Консультації учнів випускних класів з проблеми вибору професії.
·      проведення «годин психолога»;
·      виступи на батьківських зборах, педагогічних радах, нарадах, семінарах
БЕРЕЗЕНЬ

Діагностика
Профілактика
Корекція
Консультації
Просвіта
Інше (Організаційно-методична робота. Зв’язки з громадськістю)
Школа І ступеня
·      контроль діагностування  впливу ЗМІ на підростаюче покоління (1-4 класи);
·      діагностика готовності майбутніх першокласників до шкільного навчання (за бажанням батьків);
·      вивчення рівня здоров’я та сформованості мотивації навчальної діяльності майбутніх першокласників (ДНЗ №262, №274)
·      проведення «годин психолога»;
·      Оформлення інформаційного куточка, блогу психолога  «Вплив ЗМІ на свідомість людини».
·      корекційно-розвивальна робота за запитом
·      консультування педагогів з питань  забезпечення наступності між початковою та середньою ланками навчання;
·      консультування педагогів, батьків з питань особливостей розвитку емоційної сфери молодших школярів
·      проведення «годин психолога»;
·      виступи на педагогічних радах, нарадах, семінарах на тему: «Наступність між початковою та середньою ланками навчання»
·      бесіда з батьками, вчителями з теми: «Дитина – майбутній школяр»
·      підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів;
·      підготовка до проведення виховних годин, навчальних занять, «годин психолога»;
·      участь у навчально-методичних семінарах;
·      участь у засіданні методичного об’єднання практичних психологів;
·      самоосвіта, ознайомлення з психологічною та методичною літературою;
·      участь у роботі Ради профілактики правопорушень;
·      участь у роботі атестаційної комісії закладу;
·      оформлення інформаційних куточків психолога;
·      складання аналітичних довідок за результатами проведених діагностичних досліджень;
·      підготовка до психолого – педагогічного консиліуму по 4-м, 9-м, 11-м класам;
·      розробка діагностичного мінімуму учнів 4-х класів щодо вивчення психологічної готовності до навчання у середній ланці школи
·      організація школи майбутнього першокласника;
·      підготовка та проведення психологічного тренінгу "Управління емоціями".
Школа ІІ ступеня
·      контроль діагностування  впливу ЗМІ на підростаюче покоління;
·      діагностика тривожності та агресивності школярів. (6-9 класи);
·      діагностика готовності учнів до професійного самовизначення;
·      анкета професійного самовизначення учнів 9-х класі на вибір профільного предмету.
·      проведення «годин психолога»;
·      Оформлення інформаційного куточка, блогу психолога  «Вплив ЗМІ на свідомість людини».
·      оформлення інформаційного куточка, блогу психолога  «Поради психолога: як знайти професію на все життя».
·      участь у роботі Ради профілактики
·      розвивальна робота з метою підготовки учнів до вибору профілю навчання;
·      тренінгові заняття з учнями «Готуємось до ДПА» (формування впевненості та профілактика стресів перед іспитами);
·      корекційно-розвивальна робота за результатами діагностики
·      консультування учнів з питань  самовиховання та професійного самовизначення;
·      консультування педагогів, батьків з питань підготовки учнів до ДПА;
·      індивідуальне та групове консультування учнів, педагогів та батьків за потребою, за запитом
·      проведення «годин психолога»;
·      виступи перед учнями на тему: «Як не помилитися у виборі профілю навчання» тощо;
·      виступи на батьківських зборах, педагогічних радах, нарадах, семінарах
Школа ІІІ ступеня
·      індивідуальна та групова діагностика за потребою, за запитом
·      контроль діагностування  впливу ЗМІ на підростаюче покоління;
·      діагностика тривожності та агресивності школярів (10 класи);
·      діагностика психологічного розвитку випускників (11 класи)
·      проведення «годин психолога»;
·      Оформлення інформаційного куточка, блогу психолога  «Вплив ЗМІ на свідомість людини».
·      Оформлення інформаційного куточка, блогу психолога  «Як запам’ятати навчальний матеріал. Поради психолога»
·      участь у роботі Ради профілактики
·      тренінгові заняття з учнями «Готуємось до ДПА та ЗНО» (формування впевненості та профілактика стресів перед іспитами);
·      корекційно-розвивальна робота за результатами діагностики
·      групове консультування учнів з питань професійного самовизначення;
·      індивідуальне та групове консультування учнів, педагогів та батьків за потребою, за запитом
·      проведення «годин психолога»;
·      лекції для учнів на тему: «Як не помилитися у виборі професії» тощо;
·      виступи на батьківських зборах, нарадах, семінарах
·      оформлення інформаційного куточка, блогу психолога «Поради батькам - як допомогти дітям підготувати пі до іспитів».

КВІТЕНЬ

Діагностика
Профілактика
Корекція
Консультації
Просвіта
Інше (Організаційно-методична робота. Зв’язки з громадськістю)
Школа І ступеня
·      діагностика готовності учнів 4 класів до навчання в середній ланці школи (рівень тривожності, стресостійкості, мотивації, логічного мислення)
·      індивідуальна та групова діагностика за потребою, за запитом
·      проведення «годин психолога»;
·      Оформлення інформаційного куточка, блогу психолога  «Подолай стрес: способи емоційної саморегуляції. Поради психолога»
·      проведення корекційних та розвивальних занять з метою підготовки учнів 4 класу до навчання в 5 класі «Попереду в нас п’ятий клас»
·      консультування педагогів з питань  забезпечення наступності між початковою та середньою ланками навчання;
·      консультування батьків з питань підготовки учнів 4 класу до навчання в середній ланці школи;
·      індивідуальне та групове консультування учнів, педагогів та батьків за потребою, за запитом
·      проведення «годин психолога»;
·      виступи на батьківських зборах на тему: «Як підготувати дитину до 5 класу»;
·      виступи на педагогічних радах «Психологічна готовність учнів початкової школи до переходу у старшу школу»
·      Робота з ДНЗ № 262, 274 по залучення дітей до школи.
·      підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів;
·      підготовка до проведення виховних годин, навчальних занять, «годин психолога»;
·      участь у навчально-методичних семінарах;
·      участь у засіданні методичного об’єднання практичних психологів;
·      самоосвіта, ознайомлення з психологічною та методичною літературою;
·      складання аналітичних довідок за результатами проведених діагностичних досліджень
·      психолого-педагогічний консиліум по 4-м класам.
Школа ІІ ступеня
·      діагностування  на визначення рівня стресостійкісті  учнів 9-х класів перед складанням ДПА.
·      проведення «годин психолога»;
·      Оформлення інформаційного куточка, блогу психолога  «Подолай стрес: способи емоційної саморегуляції. Поради психолога»
·      тренінгові заняття з учнями  «Готуємось до ДПА» (формування впевненості, профілактика стресів)
·      консультування учнів які не визначилися з майбутнім вибором професії. Розробка професіограми (за запитом).
·      консультування учнів з питань  самовиховання та професійного самовизначення;
·      індивідуальне та групове консультування учнів, педагогів та батьків за потребою, за запитом
·      проведення «годин психолога»;
·      виступи перед учнями на тему: «Як підготуватися до ДПА»;
·      виступи на батьківських зборах, педагогічних радах, нарадах, семінарах
Школа ІІІ ступеня
·      діагностування  на визначення рівня стресостійкісті  учнів 11-х класів перед складанням ЗНО.
·      індивідуальна та групова діагностика за потребою, за запитом
·      Оформлення інформаційного куточка, блогу психолога  «Подолай стрес: способи емоційної саморегуляції. Поради психолога»
·      проведення «годин психолога»;
·       тренінгові заняття з учнями  «Готуємось до ЗНО» (формування впевненості та профілактика стресів перед іспитами);
·      консультування учнів які не визначилися з майбутнім вибором професії. Розробка професіограми (за запитом).
·      індивідуальне та групове консультування учнів, педагогів та батьків за потребою, за запитом
·      проведення «годин психолога»;
·      лекції для учнів на тему: «Як успішно скласти іспити та ЗНО»;
·      виступи на батьківських зборах, педагогічних радах, нарадах, семінарах
ТРАВЕНЬ, ЧЕРВЕНЬ

Діагностика
Профілактика
Корекція
Консультації

Просвіта
Інше (Організаційно-методична робота. Зв’язки з громадськістю)
Школа І ступеня
·      вивчення рівнів вихованості на кінець навчального року учнів 1-4 класів;
·      індивідуальна та групова діагностика за потребою, за запитом
·      проведення «годин психолога»;
·      бесіда з учнями 4-х класів на тему «Труднощі навчання у середній ланці. Як їх подолати?»
·      проведення корекційних та розвивальних занять з метою підготовки учнів 4 класу до навчання в 5 класі;

·      консультування батьків з питань підготовки учнів 4 класу до навчання в середній ланці школи;
·      індивідуальне та групове консультування учнів, педагогів та батьків за потребою, за запитом;
·      консультування майбутніх першокласників.
·      проведення «годин психолога»;
·      виступи на батьківських зборах, педагогічних радах, нарадах, семінарах

·      підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів;
·      участь у підсумковому засіданні методичного об’єднання практичних психологів;
·      самоосвіта, ознайомлення з психологічною та методичною літературою;
·      складання аналітичних довідок за результатами проведених діагностичних досліджень;
·      складання статистичного та аналітичного звітів про виконану роботу впродовж навчального року
·      розробка рекомендацій для учнів 4-х, 9-х та 11-х класів у зв’язку з ДПА, ЗНО;.
·      підготовка до ППК (9, 11 класи).
Школа ІІ ступеня
·      вивчення рівнів вихованості на кінець навчального року учнів 5-9 класів;
·      індивідуальна та групова діагностика за потребою, за запитом
·      проведення «годин психолога»;
·      участь у роботі Ради профілактики
·      тренінгові заняття з учнями «Скласти іспити – це просто!» з метою формування впевненості та профілактики стресів
·      консультування учнів з питань  професійного самовизначення;
·      консультування учнів з метою надання рекомендацій як справлятися з можливими стресами під час іспитів;
·      індивідуальне та групове консультування учнів, педагогів та батьків за потребою, за запитом
·      проведення «годин психолога»;
·      виступи на батьківських зборах, педагогічних радах, нарадах, семінарах
Школа ІІІ ступеня
·      вивчення рівнів вихованості на кінець навчального року учнів 10-11класів;
·      індивідуальна та групова діагностика за потребою, за запитом
·      проведення «годин психолога»;
·      участь у роботі Ради профілактики

·      тренінгові заняття з учнями «Скласти іспити – це просто!» з метою формування впевненості та профілактики стресів
·      консультування учнів з питань  професійного самовизначення;
·      індивідуальне та групове консультування учнів, педагогів та батьків за потребою, за запитом
·      проведення «годин психолога»;
·      виступи на батьківських зборах, педагогічних радах, нарадах, семінарах

Немає коментарів: